Medisch materiaal

Ieder jaar schenkt Child-Help duizenden shunts en ander medisch materiaal, zoals katheters en medicatie, zodat kinderen met een waterhoofd en open rug een beter leven krijgen.

Actief in

NL