Wie is wie

In België

Pierre Mertens
Directeur Child-Help
Tel: +32 (0)472 07 18 61
Email: info@child-help.be

Mieke Van Poucke
Coördinator Child-Help België
Tel: +32 (0)486 91 28 85
Email: mieke@child-help.be

Lies Blondelle
Financieel administratief medewerkster
Tel: +32 (0)478 94 16 33
Email: lies@child-help.be

Patrick Devlieger
Medewerker overheidsfinanciering
Tel: +32 (0)498 36 32 09
Email: patrick@child-help.be

Raad van Bestuur van Child-Help België

Lieven Bauwens, voorzitter
Michel Coens, penningmeester
Mario Sel
Katrien Timmerman
Chris Muyldermans
Hinde Oudaha