Terug naar overzicht

Samenwerking loont

Op 7 oktober 2023 escaleerde het conflict in Israël en de bezette Palestijnse gebieden. Tot op vandaag blijven de humanitaire noden enorm en is de toegang tot hulp, met name in Gaza, nog steeds erg beperkt.

Dankzij jullie steun kon Child-Help 20.000 euro bijdragen aan de operaties van het Internationale Rode Kruis Comité in en rond Gaza. Dit is hun verslag:

Volgens UN OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian affairs) zijn er sinds 7 oktober in totaal meer dan 29.000 mensen gestorven in het conflict, waarbij 70 procent van de doden vrouwen en kinderen zouden zijn. Nog eens meer dan 74.000 mensen zijn gewond geraakt en hebben medische hulp nodig. De meeste verwondingen zijn brandwonden, die complexe en arbeidsintensieve medische ingrepen vereisen.

In Gaza heeft bijna de hele bevolking, meer dan 2 miljoen inwoners, hun woning moeten verlaten. De bevolking zoekt onderdak in scholen of ziekenhuizen, of leeft op straat.

Meer dan vier maanden van hevige vijandelijkheden in Gaza hebben hele buurten in puin gelegd, met geen thuis meer voor de bevolking en de bijna totale ineenstorting van het gezondheidssysteem. Er zijn slechts hier en daar faciliteiten die bepaalde diensten kunnen leveren, met beperkte voorraden en personeel. Op dit moment zijn er naar schatting 1.500 ziekenhuisbedden, voor een bevolking van meer dan 2 miljoen mensen met torenhoge medische behoeften. 

Bouwend op hun mandaat en lange aanwezigheid in Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever (sinds 1967) kon het International Comité van het Rode Kruis (ICRC) snel hun werking aanpassen en opschalen.

Met een robuuste responscapaciteit voor noodsituaties werkt het ICRC effectief samen met de Palestijnse Rode Halve Maan (PRCS) in de Bezette Palestijnse Gebieden en Magen David Adom (MDA) in Israël.

Sinds de escalatie van het conflict legt het ICRC een focus op het respect voor het Internationaal Humanitair Recht, het herstellen van familiebanden en het faciliteren van vrijlating en bezoek aan gijzelaars, naast het bieden van humanitaire hulp.

Ze roepen op voor het respect van het Internationaal Humanitair Recht en de bescherming van burgers door middel van blijvende confidentiële dialoog met de betrokken partijen in het conflict.

Tegelijkertijd zet het ICRC zich in om dit wettelijk kader te verspreiden onder nationale en internationale belanghebbenden, waaronder invloedrijke actoren.

Vele families zijn familieleden kwijtgeraakt door de aanhoudende bombardementen, het vluchten naar nieuwe schuilplaatsen, en arrestaties en ontvoeringen. Het ICRC heeft ondertussen meer dan 109 Israëlische gijzelaars uit Gaza en meer dan 150 Palestijnse gevangenen uit Israël kunnen herenigingen met hun familie.

De getroffen gebieden worden aanhoudend voorzien van medische noodhulpgoederen en het bieden van medische zorg. Er werden 8 medische faciliteiten van materiaal voorzien, wat hulp kan bieden aan meer dan 19.000 mensen. Dit gaat onder andere over de aankoop van geneesmiddelen, anesthetica, bloedzakken, chirurgische instrumenten, mobiliteitshulpmiddelen en sterilisatie materialen.

Als een van de vele interventies werden twee chirurgische teams tewerkgesteld in het European Gaza Hospital in Khan Younis, die reeds 498 ingrepen uitvoerden en 686 brandwonden verzorgden sinds 1 November 2023. Daarnaast werden 540 fysiotherapie sessies gefaciliteerd, inclusief de voorziening van rolstoelen, krukken en looprekken. Gezien de hoge nood aan psychosociale ondersteuning, is dit ook integraal onderdeel van de geboden hulp in het ziekenhuis. 

Andere interventies in Gaza:

Enkele van de interventies in Israël:

Enkele van de interventies aan de Westelijke Jordaanoever:

Tot slot werden 3 hotlines opgericht – in het Arabisch, Hebreeuws en Engels – voor mensen die contact willen leggen met hun familieleden of willen weten waar hun familieleden zich bevinden. Reeds meer dan 21.539 telefoontjes van mensen in Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever die zich zorgen maakten over het verlies van contact met dierbaren, steun zochten voor de evacuatie van gewonden of mensen die vastzaten in de vijandelijkheden, of om hulp vroegen (bijvoorbeeld voedsel, water of elektriciteit) werden beantwoord.

Verdere updates over de situatie in Gaza kunt u nalezen op de website van het Rode Kruis.