Terug naar overzicht

Overstromingen in Kenia

We willen graag de aandacht vestigen op de schrijnende situatie in Kenia na de verwoestende overstromingen van april 2024. In onze media werd er maar heel kort aandacht aan besteed maar de overstromingen hebben een enorme impact gehad.

Volgens recente cijfers hebben 260 mensen het leven verloren, zijn er 188 gewonden en zijn 75 mensen nog steeds vermist. Verder zijn er meer dan 9.000 dieren verdronken en staat meer dan 15.000 hectare landbouwgrond onder water.

Dit heeft geleid tot een acuut tekort aan basisbehoeften zoals voedsel, water, medisch materiaal en onderdak. We hielden een online vergadering met onze lokale partner Bethany Kids om na te gaan waar er momenteel het meest nood aan is.

Bethany Kids is een organisatie die op verschillende manieren medische hulp biedt aan kinderen uit arme gezinnen met (aangeboren) afwijkingen zoals onder andere spina bifida en hydrocefalie. Ze runnen ook mobiele klinieken voor pre- en postoperatieve verzorging.

 

Ze hebben een daling gemerkt van 50% in het aantal bezoekers aan hun mobiele klinieken. Gemiddeld zien zij 45 kinderen per bezoek. De laatste 2 maanden was dit slechts een 30-tal. Mensen gebruiken boten om zich te verplaatsen maar voor kinderen in een rolstoel is dit niet evident. De mobiele kliniek naar Garissa (in het oosten van Kenia) moest zelfs worden geannuleerd doordat de hoofdweg volledig is weggespoeld.

 De komende weken zal Bethany Kids zich focussen op telefonische follow-ups, vooral naar gezinnen die niet naar de mobiele klinieken konden komen.

Child-Help zet zich al geruime tijd in voor kinderen met spina bifida en hydrocefalie in het Zuiden. Maar in deze crisissituatie hebben we uw hulp hard nodig.

Momenteel is er naast de nood aan medisch materiaal (katheters, oxybutynine en foliumzuur) ook nood aan basisvoorzieningen zoals voeding, hygiënisch materiaal en muggennetten. De grote hoeveelheden regen zorgen er namelijk voor dat muggen zich makkelijker kunnen voortplanten.

 

We geloven dat elke bijdrage een ​​groot verschil kan maken in het leven van de mensen die door deze ramp zijn getroffen.

 

Ik doe een gift
NL