Terug naar overzicht

Een avond met Mark Shepard!

Het was een inspirerende avond en mooie samenwerking tussen Child-Help, Solidagro en Pomona.

Child-Help, Pomona en Solidagro sloegen de handen in elkaar voor een evenement rond agro-ecologie en het bezoek van agro-ecologie expert Mark Shepard aan België. Dit alles vond plaats op Campus Odisee te Sint-Niklaas.

Wat verbindt een aangeboren afwijking als een neuraalbuisdefect met agro-ecologische initiatieven? Exact: voeding! Spina Bifida (als meest voorkomende vorm van een neuraalbuisdefect) is een indirect gevolg van een tekort aan foliumzuur. De meeste van de ouders die we helpen in onze projecten zijn overlevingsboeren. Toegang tot voedingsstoffen is vaak een groot probleem. Daarom tonen we in ons Huis van de Hoop in Kitongo hoe we aan onze voedingsstoffen geraken, en dit gedurende het ganse jaar. De ouders kunnen het leren op deze plek, naast de directe zorg die ze kunnen geven aan hun kinderen met een handicap. Lieven Bauwens, voorzitter van Child-Help vzw deed dit volledig uit de doeken op deze avond.

Solidagro toonde de ondersteuning van grassroots organisaties en hun demonstratieboerderijen in de Filipijnen (https://www.solidagro.be/nl/filipijnen), Pomona toonde hoe ze agro-ecologische voeding telen in Vlaanderen (https://www.pomonacoop.be/) en Mark Shepard wat hij gerealiseerd heeft op New Forest Farms in Wisconsin, maar ook het werk met de Jane Goodall Institute in Oeganda (https://www.thejanegoodallinstitute.com/), en het werk met Mainsprings in Tanzania (http://mainsprings.org/).

Naast de lezingen was er ook een marktje met organisaties die lokaal rond dit thema werken, zoals Velt vzw (https://velt.nu/) en Avansa (https://avansa-wd.be/).

Agro-ecologie verbetert de kwaliteit van onze voeding en zorgt zo voor de beschikbaarheid van de nodige vitamines doorheen het jaar. Daardoor is er een onmiddellijke relatie tussen zorg dragen voor de aarde en het voorkomen van geboorteafwijkingen. Een directe lijn die mooi samenkwam op deze boeiende en voor velen erg inspirerende avond.

Het Child-Help team

NL