Terug naar overzicht

“Kinderen moeten floreren in plaats van alleen maar te overleven”.

Collins Kabachelor ondersteunt het Child-Help-team als landenvertegenwoordiger in Oeganda sinds juni 2021. Hij kijkt terug op vele jaren ervaring als maatschappelijk werker en in het werken met kinderen met een handicap. Collins Kabachelor heeft goede connecties in Oeganda en weet hoe we de levensomstandigheden van kinderen met spina bifida en hydrocefalie in dit Afrikaanse land kunnen verbeteren. In het interview vertelt hij over uitdagingen in zijn nieuwe baan en waar Child-Help haar impact in Oeganda kan vergroten.

Child-Help: Wat was je motivatie om te solliciteren bij Child-Help?

Collins KabachelorIk heb de afgelopen dertien jaar met kinderen met een handicap gewerkt en mijn passie om hun levenskwaliteit te verbeteren is niet afgenomen. Het geeft me persoonlijk veel vreugde en voldoening om de kinderen te zien bloeien in plaats van alleen maar te overleven, ondanks de tegenslagen. Ik kijk ernaar uit om mijn unieke vaardigheden en ervaring te gebruiken om het welzijn van kinderen met hydrocefalie en spina bifida te verbeteren met deze kans die Child-Help International mij biedt.

Child-Help: Welke grote uitdagingen zie je in Oeganda voor jouw werk in de nabije toekomst?

Collins Kabachelor: Regionale onevenwichtigheden op het vlak van multidisciplinaire dienstverlening aan kinderen met hydrocefalie en spina bifida kunnen een uitdaging vormen voor het bereiken van een holistische dienstverlening.

Bovendien zijn kinderen met hydrocefalie of spina bifida nooit een prioriteit geweest voor lokale of centrale overheidsprogramma’s in vergelijking met andere pediatrische infectieziekteprogramma’s. Dit vereist een mentaliteitsverandering, meer belangenbehartiging en het betrekken van de overheid en andere partijen om er een prioriteit van te maken.

Bovendien zijn er te weinig specialisten voor het grote aantal patiënten en is het onbekend wat de impact is op diegenen die niet bereikt worden als gevolg hiervan, ondanks de inspanningen van de specialisten die er zijn.

Het is nodig om de exacte aantallen en prevalentie in het land te volgen om efficiënter te plannen.

Child-Help: Welke impact zou je de komende jaren willen hebben met jouw werk en dat van Child-Help in Oeganda?

Collins KabachelorGezien de taak die voor ons ligt, zou ik graag zien dat ons werk met Child-Help wordt uitgebreid naar alle regio’s van Oeganda, waarbij multidisciplinaire diensten worden uitgebreid naar de kinderen die tot nu toe niet zijn bereikt, ondersteund door zelfvoorzienende middelen die worden gefinancierd door Oegandezen.

Ik zou graag zien dat de regering van Oeganda een leidende rol op zich neemt, zowel op lokaal als op landelijk niveau, bij het ondersteunen van de rehabilitatie van kinderen met hydrocefalie en spina bifida door samen te werken met de bestaande revalidatiecentra, scholen, opleidingsinstituten voor gezondheidszorg en oudergroepen.

Ik zou graag een platform creëren voor gecoördineerd overleg en efficiënte partnerschappen in Oeganda; allemaal pleiten voor de rechten van kinderen met hydrocefalie en spina bifida.

Heel erg bedankt voor het interview!

Steun ons werk in Oeganda en help kinderen met spina bifida en hydrocefalie echte kansen te geven. Of het nu 5, 12 of 25 euro is – elke donatie telt!

IBAN: BE56 7380 1971 7088

#GeefLeven