Nalaten via uw testament

Zin geven aan uw leven

Vroeg of laat stellen we onszelf de vraag: heb ik ergens mijn stempel op kunnen drukken, tijdens mijn leven? En wat zal ik na dit leven nog betekenen?

We hopen dat de keuzes die we bij leven maken, ook erna nog van tel zijn. Door Child-Help op te nemen in uw testament, maakt u dat waar. U geeft uw inzet voor de zwakkeren, de armen, voor kinderen met een handicap verder vorm. Met één beslissing redt u in de toekomst het leven van talloze onschuldige kinderen.

Wenst u meer informatie, neem dan contact op met uw notaris of neem contact op met child-help: [email protected].

Pierre Mertens, Stichter van Child-Help

“Hoe mijn dochter Liesje mij inspireerde om Child-Help in mijn testament op te nemen …”

Onze dochter, Liesje, werd geboren met een open rugje en kreeg hydrocefalie. Toen Liesje de week van haar elfde verjaardag totaal onverwacht stierf misten mijn vrouw en ik haar verschrikkelijk. Hoewel we onze lieve dochter verloren, sloten we alle kinderen zoals zij in ons hart.

Vandaag zet ik me wereldwijd in voor al die kinderen die met een open rug geboren worden of een waterhoofd krijgen.

Ik heb mijn engagement verlengd via mijn testament. Een deel van wat ik opgebouwd heb, gaat naar Child-Help en zal gebruikt worden om kinderen met een handicap een waardige toekomst te geven.

Ik hoop dat u een dergelijk gebaar ook in overweging neemt. Ik garandeer u dat uw nalatenschap met het grootste respect en de allerbeste zorg zal behandeld worden.

Pertinente vragen over erven

Heb ik wel een testament nodig?

Als u geen testament hebt opgemaakt, wijst de wet uw erfgenamen aan. Zijn er geen erfgenamen of weigeren ze de erfenis? Dan gaan uw bezittingen naar de overheid. Als u dus liever zélf bepaalt hoe uw nalatenschap verdeeld wordt, is een testament dus zeker aangewezen.

Hoeveel kost erven?

Wie erft, moet erfbelasting betalen (vroeger heette dat successierechten). De tarieven verschillen in functie van de verwantschap, het Gewest waarin het testament openvalt en de grootte van de erfenis.
Goed om te weten: voor erkende vzw’s geldt een voordeeltarief. Zo betaalt Child-Help 0% in het Vlaams Gewest, en slechts 7% in het Brussels en het Waals gewest.

Wat is het verschil tussen een schenking en een legaat?

Schenken gebeurt altijd bij leven. Een legaat daarentegen is een deel van uw testament waarin u vermeldt dat u een bepaald deel van uw vermogen aan een bepaalde persoon of vzw nalaat.
Uw begunstigde doet dus sneller voordeel met een schenking. Bovendien gelden er ook andere fiscale regels; doorgaans ligt de schenkbelasting lager dan de erfbelasting.

Wat mag u niet vergeten bij het opstellen van een testament?

Maak eerst een lijst op van al uw bezittingen. Beslis dan wat u aan wie wilt nalaten. Verder hebt u uw eigen persoonlijke gegevens nodig (inclusief rijksregisternummer). Daarnaast hebt u natuurlijk ook de gegevens van uw erfgenamen nodig (volledige naam, adres, geboortedatum, eventueel ook rijksregisternummer).

Om Child-Help als erfgenaam aan te duiden, hebt u deze informatie nodig:

Child-Help vzw
De Keyserlei 58-60 bus 19
2018 Antwerpen
vzw-nummer: 883.566.169

Wat doet Child-Help met uw nalatenschap?

Nog meer vragen? Michel (nl) of Rémy (fr) helpen u vrijblijvend.

Michel Coens (nl) of Rémy Hatert (fr), uw contactpersonen nalatenschappen, nemen al uw praktische vragen over nalaten aan Child-Help ter harte.

Telefoon Michel: 0475 81 59 19
Telefoon Rémy: 02 528 06 78

E-mail: [email protected]

NL